top of page

UW PARTNER IN BEDRIJFSRECHERCHE

BEDRIJVEN

Als ondernemer hoeven wij u niet te vertellen dat goed personeel goud waard is. Loyale, plichtsgetrouwe en hardwerkende werknemers zijn echter dun gezaaid. Bovendien genieten deze werknemers van uitgebreide rechten waardoor het voor een onderneming financieel zware gevolgen kan hebben indien men zonder harde bewijzen stappen onderneemt jegens een werknemer.

Wij bespreken met u, al dan niet in samenspraak met uw advocaat, de problematiek waarmee uw onderneming wordt geconfronteerd en stellen een onderzoeksstrategie op maat van de specifieke noden op.

Onze onderzoekers zijn van overheidswege gemachtigd tot het uitvoeren van daden van opsporing voor onze cliënten. Van deze opsporingsdaden wordt een chronologisch verslag, ondersteund met beeldmateriaal opgesteld. Dit verslag is in rechte bruikbaar.

Ons kantoor staat garant voor absolute discretie. Wij geven nooit informatie vrij betreffende onze cliënten. Onze onderzoeksrapporten worden enkel overhandigd aan de cliënt, welke volledige zeggenschap heeft betreffende de eindbestemming hiervan.

Team

HEBT U NOOD AAN EEN PROFESSIONELE AANPAK VAN UW PROBLEEM?

Engels & Partners - Logo (2) met transpa
bottom of page